GALTUNG

Advokat Andreas Galtung

MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

UK flag Advokat Bibliografi Foredrag Flyveappelsin Galleri Kontakt Onkelbok Professorene

SEND MEG EN MAILl ! MOBIL 91663320, Daas gate 16 B, 3. etg, Oslo
I Høyesterett 6.6.2006. Foto Ola-Kr. HOFF
BØKER:
Min første roman,
Professorene
Oslo 2006
Professorene - Andreas Galtung 2006.

Andreas Galtung og Ola-Kr. Hoff: Selvmordsfare og Internett, Kolofon Oslo 2007. 155 sider.

CoverSelvmordsfare og Internett"Det er et vanskelig tema å behandle i et juridisk og etisk perspektiv, men de erfarne forfatterne leverer et viktig bidrag til den rettspolitiske debatten" Lov&Data nr 93. Mars 2008

 

Velkommen til mitt nettsted. Jeg er advokat, (cand jur 1985), og førstelektor i jus i 50 % stilling ved Høyskolen i Hedmark (fra 2012). Jeg underviser også på Høyskolen i Oslo (arbeidsrett og velferdsrett) og Høyskolen i Lillehammer (opphavs- og medierett). Har ellers bakgrunn i  opphavsrett, it-rett og telekommunikasjonsrett, men driver også med alminnelig forretningsjus og noe psykisk helsevern.Jeg var nestleder av prøveprosjektet Nettnemnda og nestleder for Teletorgrådet (2004-2008). Jeg har vært oppmann i flere kontraktsforhold og har erfaring med regelverksarbeid og forhandlinger.

Jeg har vært forsker på Institutt for rettsinformatikk (IRI nå SERI), Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Ellers spiller jeg saksofon. Jeg har illustrert flere bøker, hatt utstillinger og skrevet en roman, Professorene, Oslo  2006.

© Andreas Galtung, The Lawyer. From Johan Galtung and Andreas Galtung:  A Flying Orange Tells Its Tale, Oslo 2003

 
Post-
og besøksadresse


Daas gate 16 B
0259 Oslo

3. etg

DIVERSE:
Min utredning om en klagenemnd for Internett for Persovernkommisjonen  er intatt i NOU 2009: 1. Individ og integritet.

Jeg var festivalkunstner ved jazzfestivalen i
Trondheim 2008
www.jazzfest.no

Siste utstiilling var på Rekefabrikken Nevlunghavn. Sommeren 2012.

Andreas Galtung photographed by Arne B. Rostad

© Arne Rostad: Andreas Galtung playing Soprano Saxophone
På Brygga pub in Son with Brasilian friends Chico Nascimento and Rico Oliveira (drums)

 

Selfportrait. Published in Dagbladet September 27th 2001

© Andreas Galtung